Atletin Batletin Song & Lyrics – Ram Thapa (अटलेटिन-बटलेटिन)

Please log in or register to like posts.
Video

Atletin Batletin Lyrics & Song Details: Song Atletin Batletin is sung by Ram Thapa

Song Title Atletin Batletin
Singer Ram Thapa
Lyrics N/A
Music N/A
Compose N/A

Atletin Batletin Lyrics

अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो
अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो
अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो

माथी-माथी आकाशैमा ढकमक बादल
ढकमक बादल नी, लहै, ढकमक बादल
जेठा गाँउ, माहिला नाँच, कान्छा बजाउँ मादल
कान्छा बजाउँ मादल नी, लहै, कान्छा बजाउँ मादल
माथी-माथी आकाशैमा ढकमक बादल
जेठा गाँउ, माहिला नाँच, कान्छा बजाउँ मादल (हे)

अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो
अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो
अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो

उधो बग्ने सलल नदी, उभोलाई फर्कन्न
उभोलाई फर्कन्न नी, लहै, उभोलाई फर्कन्न
बेला बखत आउछ जान्छ, कसैलाई पर्खन्न
कसैलाई पर्खन्न नी, लहै, कसैलाई पर्खन्न
उधो बग्ने सलल नदी, उभोलाई फर्कन्न
बेला बखत आउछ जान्छ कसैलाई पर्खन्न

अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो
अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो
अटलेटिन-बटलेटिन काईयो, जुल्फीलेटिन-कोर्लेटिन लरकाईयो

~~~~THE END~~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *